Bovine

2022

BovINE ajakiri (eesti keeles)

 

 

2021

EIP-AGRI Fookusgrupp “Jätkusuutlik veiseliha tootmine” Lõppraport 2021

FINAL results ICA beef and sheep meat

27.10.2021

Eesti BovINE võrgustiku infopäeva ettekanded, paneelarutelu.

Infopäev on järelvaadatav

14.06.2021

Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse infopäev

Tutvustati CAP’2ER’i.
Veebiseminari “Veiseliha tootmise keskkonnamõju hindamine ja seire”
(CAP’2ER tutvustus) Vaata videosalvestust!

27.05.2021

BovINE võrgustiku infopäev

Tutvustati vasikate elujõulisuse skoorimise tabelit ja anti ülevaade lihaveise vasikate heaolust.

Vasika elujõulisuse skoorimise infopäeva materjalid.

Ettekanded:
Vasika elujõulisuse hindamine
Lihaveise vasika heaolu

Vasika elujõulisuse skoorimise tabel:
Vasika elujõulisuse skoorimine.pdf 
Vasika elujõulisuse skoorimine.docx

Salvestust saab vaadata siin!

19.05.2021

Ettekanne “Sissejuhatus kõrge koormusega portsjonkarjatamiseks”, Stefan Gernert

09.03.2021

Infopäev “Rohumaade kasutamine ja karjatamine lihaveisekasvatuses”