*Rohumaaveise kvaliteedikava tutvustavad turundus- ja teavitustegevused on ellu viidud toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetuse raames. Projekti toetab “Eesti maaelu arengukava 2014-2020”

Algus

2010 alustasime oma teekonda kümnekonna senisest lihaveise kasvatuse konjuktuurist teistmoodi mõtleva talunikuga. Need talunikud kasvatasid oma anguseid ning hereforde lugupidamisega ning arusaamaga, et liha kvaliteet ning looma heaolu on korrelatsioonis. Lisaks oli vastuvõetamatu olukord, kus loomast väärindati vaid mõned protsendid ning ülejäänu utiliseeriti väärtuseta vorstimaterjaliks. Suure murena nähti ka mõju, mida oli avaldamas senine intensiivtootmine meid ümbritsevale loodusele. Niisiis otsustasidki need samad talunikud teha koostööd ning värskendada seniseid väärtushinnanguid lihaveise kasvatamisel ning muuta tollaseid liha tarbimistrende.

Loodus

Tänaseks on rohumaaveise kvaliteedikava ühendanud suure hulga talunikke, keda tuleb järjest juuurde ning keda seob armastus ning austus looduse ja loomade vastu. Meie kõigi ühiseks sooviks on õnnelikud loomad, kes saavad kasvad endile loomulikus keskkonnas, jalutades ringi puhtal rohumaal. Meile, eestlastele ei ole antud kõrgeid mägesid ega sügavaid järvesid, ent meile on antud just need, maailma liigirikkaimad rohumaad, seega ongi meie ülesandeks neid õiglaselt ning jätkusuutlikult hooldades väärtustada. Liivimaa Lihaveis on selleks, et säiliksid meie ainulaadsed rohumaad ning et oleks tagatud meie loomade heaolu, loonud ühtse, riiklikult tunnustatud, rohumaa kvaliteedikava, mille täitmine on nõutud kõigilt meie talunikelt. Et oma keskkonnasõbralikkust veelgi enam kindlustada on kõik meie liikmed tunnustatud mahe sertifikaadiga.

 

Tarbija

Eetilistele põhjustele lisaks, teame et õnnelik ning õigesti toitunud loom võrdub kvaliteetse veiselihaga. Kui looma dieedis võib leida mitukümmend erinevat taimeliiki on selge, et see mitmekesisus avaldub ka liha maitses ning kui loom saab liikuda vabalt, töötavad ka tema lihased erineva intensiivsusega, mis annab ka lihastele erineva struktuuri. Just need omadused teevadki rohumaaveise liha eriliseks maitseelamuseks igakordsel söömisel.