Tsura Talu OÜ Margus Keldo

Tsura Talu asub Neeruti külas, Valgamaal. Talu alustas lihaveiste pidamist 2005. aasta kevadel. Talu tootmissuunaks on tõuloomade müük. Puhtatõulisi hereforde on talus 127, millest aastas müügiks läheb umbes 40 veist. Samuti peetakse talus lambaid ja hobuseid. Kokku on maid üle 400 ha ja majandatakse ainult mahedalt, loodusega kooskõlas.

http://www.hereford.ee/
Sentafarm OÜ Enn Noorkõiv ja Katrin Noorkõiv

Sentafarm asub Mõniste Vallas, Võrumaal. OÜ Sentafarm on alates 2004. aastast rajanud ja arendanud aberdeen-angus tõugu lihaveiste farmi. 300 ha maal kasvab tõupuhas põhikari, see on 135 ammlehma ning millest aastas läheb müügiks umbes 100 veist. Karjades ei ole ristandeid. Lisaks loomakasvatusele osutab OÜ Sentafarm ka muid lihaveiste kasvatusega seotud teenuseid nagu konsultatsioonid ja koolitusreisid.

http://www.sentafarm.ee
Tauno Tähe FIE Tauno Tähe

Lihaveisekasvataja ja veterinaar Tauno Tähe peab veiseid Läänemaal, Hanila vallas, Kõmsi külas. 80 loomast koosnev põhikari koosneb angustest. Samuti kasvatakse šoti mägiveiseid. 540 ha maal olevatest loomadest läheb aastas müügiks umbes 40 veist. Lisaks veisete kasvatamisele, toimub talu läheduses kaitse all olevate rohumaade hooldamine.

Sadala Agro OÜ Ahti Kalde

Suurfarmi asukohaks on Sadala alevik, Torma vald, Jõgeva maakond. 4250 ha suurusel alal tegutsev ettevõtte tegeleb taime- ja loomakasvatusega, lisaks veel seemnevilja müügiga. Põhilisteks tõugudeks on angus ja hereford, kui ka sharolee ja limusiini tõug. Põhikarja suurus on 234 looma ning aastaseks müügiks läheb ligikaudu 100 looma, karja planeeritakse suurendada 2000 loomani.

Lelle Põllumajanduse OÜ Michel Rannala

Lelle Põllumajanduse farm asub Raplamaal, Kehtna Vallas, Lelle alevikus. Tegevusega alustati 2007. aastal. Lihaveiseid on põhikarjas 150 ja ühtlasi on tegemist suurima punast angust kasvatava tõufarmiga. Müügiks läheb aastas loomi 100. Ligikaudu 500 ha maal tegeletakse lisaks lihaveisete kasvatamisele samuti piimakarjakasvatusega ning toorpiima tootmisega.

Kirbla OÜ Toomas Laos

Kirbla talu asub Lihula Vallas, Kirbla Külas, Läänemaal. Veiseid peetakse vastavalt aastaajale 900 ha suurusel maaalal, viies karjas. Talus on 400 lüpsilehma ning kokku ligi 1200 rohumaaveist, millest aastas müüakse ligi 300 veist. Puhtatõulisi veiseid ei ole, peetakse anguseid ja herefordi ristaneid. Põhilisteks tegevusaladeks on piimatootmine, lihaveiste ja teravilja kasvatamine.

Haabsaare Famid OÜ Silver Visnapuu ja Kalmer Visnapuu

Silver Visnapuu farm asub Alakonnul, Võrumaal, Karula rahvuspargi lähistel, Ähijärvel. Veiste kasvatamisega alustati 2003. aastal. Maad on talu jaoks umbes 460 ha ning loomi 180. Talus peetakse nii angused kui hereforde kuid plaanis on minna üle ainult anguse tõugu veisete pidamise peale. Müüakse umbes 50 looma aastas. Kalmer Visnapuul on puhtatõuline simmentali kari ja nuumafam Piira talus. Põhiliselt simmentali ja herefordi ristandeid peab ta aga Kadrina vallas asuvas Pariisi farmis, kus on umbes 200-pealine kari. Lisaks tegutseb FIE Kalmer Visnapuu ettevõte Valgamaal Karula vallas Taropedaja talus. Seal asub 30-pealine herefordi ja 30-pealine simmentali aretuskari. Kokku hooldavad Visnapuud lihaveised 1000 ha karja- ja heinamaid. Lisaks kasvatatakse teravilja umbes 600 hektaril Lääne-Virumaal. Lihaveiseid on vendadel kokku 540 ja iga aasta müüakse nii lihaks kui karjade järelkasvuks üle 200 looma.

Ants Järvmägi FIE Väike Nakatu Talu Ants Järvamägi

Nakatu Talu asub Karula rahvuspargi lähistel, Valgamaal. Lihaveisete kasvatusega on talu tegelenud nüüdseks umbes 8 aastat. 150 hektaril maal kasvab põhikarjana ligi 60-70 veist. Müügiks läheb aastas umbes 30 looma. Lisaks veisekasvatusele pakub Väike Nakatu turismitalu raames erinevaid õppimis-, puhkamis- ja seiklusrõõmu igal aastaajal. Võimalik on peale kanuu-, maasturimatka, või talvisel ajal lisaks ka peale suusamatka nautida sauna ja enda püütud vee- või maaelukaid.

https://nakatu.ee/
Airi Külvet FIE Airi Külvet

Liivimaa Lihaveise juhatuse liige ja ka ise talu omanik Airi farm asub Puurmani vallas, Jõgevamaal. Lihaveisekasvatusega alustas Airi 2004. aastal. Talu on olnud kogu aeg ühe suguvõsa majandada. 100 hektaril maal kasvav põhikarja suurus, mis koosneb punase anguse ja simmentali tõust, on umbes 50 veist ning müügiloomi aastas on ligikaudu 25 looma. Lisaks loomakasvatusele osutab Airi ka muid lihaveiste kasvatusega seotud teenuseid nagu konsultatsioonid ja koolitused.

Koivakonna OÜ Kalev Raudsepa

Koivakonnu OÜ asub Valgamaal, Taheva vallas, Tsirgumäe külas Läti piiri ääres. Koivakonnu OÜ on saanud oma nime huvitaval moel, nimelt eesti keelde ümberpanduna – Koiva jõe äärsed looduslikud niidud. Farm on asutatud 2000. aastal ning haldab umbes 1000 ha maad. Lihaveiseid on farmis 400 ringis, millest aastas müüakse umbes 100 veist, lehmikud jäävad veel kõik oma karja suurendamiseks. Algul kaaluti ka variante, lambakasvatuse ja lihaveiste vahel, kuid enam kui kümneaastase pidamiskogemuse järel võib peremees kinnitada, et sealsetes tingimustes on herefordid kindlasti ühed sobivaimad loomad.

Arne Tamm OÜ Arne Tamm

Veisefarm asub Kruundi talus, Linnamäe külas, Oru vallas, Läänemaal. Kümmekond aastat on Silma looduskaitsealal puhtatõulisi herefordi ja aberdiin-angus tõugu lihaveiseid kasvatatud, lisaks tegeleb Arne Tamm ka nende ristamisega, et parandada lihaomadusi. Kari suureneb pidevalt, hetkel on lihaveiseid 250 ringis. Ligi 880 ha maal on põhiliseks tegevusalaks on loomakasvatus kuid ka teravilja ja mujal liigitamata põllukultuuride kasvatus. Aastas müüakse umbes 60 veist. Samuti on Arne Tamm aktiivne lihaveiste jõudluskontrolli ja aretustöö korraldamisel. Kõik MTÜ Liivimaa Lihaveise liikmed on mahefarmerid, enamus tegelevad ka teistele lihaveisekasvatajatele tõupullide ja lehmikute kasvatamisega. 3 MTÜ liiget – Kalmer Visnapuu, Margus Keldo ja Arne Tamm – on tunnustatud parimaks lihaveisekasvatajaks ning on olnud ka Aasta Põllumehe tiitli kandidaadid. Võib julgelt öelda et MTÜ-sse Liivimaa Lihaveis on koondunud Eesti lihaveisekasvatajate seast erksama vaimuga, ettevõtlikumad ja uuendusmeelsemad inimesed.