Tarbijale

Meie kaubamärgid

Liivimaa Lihaveis alustas 2010. aastal oma teekonda kümmekonna talunikuga, kes kasvatasid oma veiseid lugupidamise ja mõistmisega, et liha kvaliteet ja looma heaolu on omavahel tihedalt seotud. Lisaks soovisime jätkusuutlikku majandamist silmas pidades väärindada loom ninast sabani. Meie suurimaks partneriks sel teekonnal on olnud Eesti liigirikkad rohumaad ning puhtad metsad ning nende hooldajad – talunikud.