Innovatsiooniklaster

MTÜ Liivimaa Lihaveis innovatsiooniklaster 2017-2023

Innovaatilised lahendused rohumaa veisekasvatuse keskkondliku ja majandusliku jätkusuutlikuse tagamiseks.

Liivimaa Lihaveise eesmärgiks on koostöös teadusasutustega leida viise ja võimalusi mahe rohumaaveise  tootmise jätkusuutlikuse ja efektiivsuse tõstmiseks. Projekti elluviija on MTÜ Liivimaa Lihaveis

 

Tegevused viiakse ellu Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” alameetme „Innovatsiooniklaster” raames, toetab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD). Eraldatud toetus MTÜ Liivimaa Lihaveisele 775 950 eurot.

LÕPPARUANDED

KOOSTÖÖPARTNERID

 

 

Kuula PODCASTE!

Eesti tingimustesse sobiv karjatamismeetod.  Airi Külvet ja Olivier De Schaetzen

 

Looma- ja loodussõbralikud lahendused putukate häiringute vähendamiseks veiseliha karjades.

Intervjuu Heli Kirik ja Olavi Kurina

Mullaviljakus ja tähtsus. Intervjuu NEIL KINSEY-ga