Liivimaa Lihaveis

Alustasime oma teekonda kümnekonna talunikuga, luues kaubamärgi Liivimaa Lihaveis. Järgnevatel aastatel kaasasime oma tegevustesse üha rohkem talunikke, kes mõistsid korrelatsiooni lihakvaliteedi ning looma ja keskkonna heaolu vahel. Lisaks soovisime jätkusuutlikku majandamist silmas pidades väärindada loom ninast sabani.

Tutvu meie teekonnaga

Kvaliteedikava

Liivimaa Lihaveis on selleks, et säiliksid meie ainulaadsed rohumaad ning et oleks tagatud meie loomade heaolu, loonud ühtse riiklikult tunnustatud rohumaa kvaliteedikava, mille täitmine on nõutud kõigilt meie talunikelt. Meie kõigi ühiseks sooviks on õnnelikud loomad, kes saavad kasvad endile loomulikus keskkonnas, jalutades ringi puhtal rohumaal

Talunikule

Lisaks õnnelikule loomale tagab meie kvaliteedikava ka rõõmsa taluniku. Liivimaa Lihaveis on võidelnud selle eest, et meie talunikud saaksid õiglaselt hinnatud ning et nende nõuandeid ning märkusi võetaks kuulda ka kõrgemates organisatsioonides. Teeme pidevat koostööd riigi, teiste väike tootjate ning erinevat NGO-dega, selleks et säiliks meid ümbritsev loodus ning et meie keskkonna ja maaelu poliitika aitaks sellele kaasa.

Tarbijale

Eetilistele põhjustele lisaks, teame et õnnelik ning õigesti toitunud loom võrdub kvaliteetse veiselihaga. Kui looma dieedis võib leida mitukümmend erinevat taimeliiki on selge, et see mitmekesisus avaldub ka liha maitses ning kui loom saab liikuda vabalt, töötavad ka tema lihased erineva intensiivsusega, mis annab ka lihastele erineva struktuuri. Just need omadused teevadki rohumaaveise liha eriliseks maitseelamuseks igakordsel söömisel.